Pikado
projektno vodenje
SLO ENG

Skupina sodelavcev

VODENJE PROJEKTOV / Barbara Hočevar

Ime in priimek: Barbara Hočevar
Izobrazba in položaj: Univ. Dipl. Ing. Arh.
Področje dela: Direktorica projektov
Delovne izkušnje: 12 let
Izkušnje na projektih:

Naziv investicije: Gradnja trgovskega objekta BIG BANG
Investicija:  900.000 €
Investicija zaključena: 2001

trgovski objekt BIG BANG

Naziv investicije: Gradnja trgovskega objekta BOF
                      - Ljubljana

Investicija:  1.300.000 €
Iinvesticija zaključena: 2003

trgovski objekt BOF - Ljubljana

Naziv investicije: Gradnja trgovskega objekta BOF - Gradz
Investicija:  1.150.000 €
Investicija zaključena: 2004

trgovski objekt BOF - Gradz

Naziv investicije: Prenova in oprema trgovskega centra Bof
                      - Dunaj

Investicija:  1.300.000 €
Investicija zaključena: 2004

Prenova in oprema trgovskega centra Bof - Dunaj

Naziv investicije: Gradnja dveh enostanovanjskih hiš
                      – Kodeljevo, Ljubljana

Investicija:  1.200.000 €
Investicija zaključena: 2009

dve enostanovanjski hiši Kodeljevo, Ljubljana

Naziv investicije: Gradnja enostanovanjske vile v Rožni
                      dolini
do 3. podaljšane faze – Ljubljana
Investicija:  1.000.000 €
Investicija zaključena: 2011

enostanovanjska vila v Rožni dolini

Naziv investicije: Gradnja tristanovanjske vile v Rožni dolini
Investicija:  1.400.000 €
Investicija zaključena: še ni zaključena

tristanovanjska vila v Rožni dolini

Naziv investicije: Gradnja in prenova gradu
                      Ceglo v Goriških brdih

Investicija:  2.500.000 €
Investicija zaključena: 2012

grad Ceglo v Goriških brdih

Naziv investicije: Izgradnja Premier Outlet Centra Ljubljana
Investicija:  30.000.000 €
Investicija zaključena: še ni zaključena

Premier Outlet Center Ljubljana

 

POSLOVNO SVETOVANJE, POSLOVNI NAČRT / Tomaž Hočevar

Ime in priimek: Tomaž Hočevar
Izobrazba in položaj: Univ. Dipl. Ing. strojništva
Področje dela: Podjetništvo, poslovno svetovanje
Delovne izkušnje: 16 let (10 let vodilno delovno mesto v dveh velikih trgovskih podjetjih, 6 let podjetnik)
Izkušnje na projektih: Do leta 1996 kot študent s polno zaposlitvijo opravljal delo vodje prodajalne z vrhunsko avdio/video tehniko
Od leta 1996 – 2005 pomočnik direktorja v velikem trgovskem podjetju zadolžen za:
• produktno vodenje
• kadrovanje
• organizacijo
V podjetju sem sodeloval skoraj od začetka leta 1993 in bil do leta 2005 ključna oseba pri več kot 30 projektih odpiranja mega-trgovin z zabavno elektroniko in razvoja podjetja od 5 do preko 500 zaposlenih in skoraj 100 mio EUR prihodki.
Od leta 2005 – 2006 direktor prodaje in marketinga v velikem trgovskem podjetju z gradbenim materialom s preko 100 zaposlenimi in preko 20 mio EUR prihodkov.
Od leta 2006 dalje soustanovitelj podjetja za projektiranje in trgovino vrhunskih avdio/video sistemov in poslovno svetovanje.

 

INŽENIRING IN NADZOR NAD GRADNJO / InCo Invest - Matej Bevk

Ime in priimek: Matej Bevk
Izobrazba in položaj: Univ. Dipl. Ing. Gradb.
Področje dela: Inženiring in nadzor gradbeno obrtniških in instalacijskih del
Delovne izkušnje: 10 let
Izkušnje na projektih: Naziv investicije: Župančičeva jama, objekt R3,R4
Storitev: Nadzor gradbeno obrtniških in instalacijskih del
Investicija zaključena: 2006

Naziv investicije: Stanovanja Črnuška gmajna (54 stanovanj)
Storitev: Inženiring in nadzor  gradbeno obrtniških in instalacijskih del
Investicija zaključena: 2007
 
Naziv investicije: Poslovno skladiščni  objekt Kozarje       
Storitev: Inženiring in nadzor gradbeno obrtniških in instalacijskih del
Investicija zaključena: 2008
 
Naziv investicije: Dve enostanovanjski hiši – Kodeljevo,Ljubljana.
Storitev: Inženiring
Investicija zaključena: 2009
 
Naziv investicije: Enostanovanjska vila v Rožni dolini (do 3. podaljšane faze)
Storitev: Nadzor gradbeno obrtniških in instalacijskih del
Investicija zaključena: 2011
 
Naziv investicije: Ttrostanovanjska vila v Rožni dolini
Storitev: Inženiring in nadzor gradbeno obrtniških in instalacijskih del
Investicija še ni zaključena.
 
Naziv investicije: Grad Ceglo v Goriških brdih
Storitev: Nadzor gradbeno obrtniških in instalacijskih del
Investicija zaključena: 2012
 
Naziv investicije: Premier Outlet Center Ljubljana
Storitev: Izvedba razpisa za gradbeno obrtniška in instalacijska dela
Investicija še ni zaključena.

 

POMOČ PRI PRIDOBIVANJU SREDSTEV  NA RAZPISIH (domačih in evropskih) / OPEN DOOR Iris Nabergoj s.p.

Ime in priimek: Iris Nabergoj
Izobrazba in položaj: Univ. Dipl. ekonomist
Področje dela: Priprava vlog na javne razpise, delo na razvojnih projektih
Delovne izkušnje: 22 let na zgoraj opredeljenemu področju dela, sicer 28 let delovne dobe
Izkušnje na projektih: V letu 2002 – 2011  sem v sodelovanju z zunanjimi sodelavci, pripravila  preko 130 odobrenih  vlog na  nacionalnih razpisih, razpisih SAPARD in razpisih Strukturnih evropskih  skladov za  razne prijavitelje na različnih področjih :
• Kmetijstvo
• Dopolnilne dejavnosti kmetijam
• Podjetništvo na podeželju
• Razvojno raziskovalni projekti v inovativnih, tehnoloških podjetjih, krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih
• Podjetništvo
• Razvoj kadrov, kompetenc
• Področje predelave lesa in drugih kmetijskih in gozdarskih proizvodov
• Gozdarstvo
• Turizem na podeželju
• Turizem
• Uporaba bio mase in drugih okolju prijaznih obnovljivih virov
• Delo na številnih razvojnih programih in projektih Slovenije, pretežno kot vodja projekta
• Mednarodno regionalno sodelovanje in mednarodni projekti
• Usposabljanje, mentorstvo

 

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu   Več o tem